МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com

Изкопни дейности

Всеки проект за строеж на сграда или изграждане на съоръжение започва с изкопни дейности. Те включват раздробяване, изгребване и извозване на земна маса. Изкопите могат да бъдат с различни размери и форми, като за целта е необходимо да се разполага с правилната механизация и да се направи правилен подбор на приставки към машините. Ние разполагаме с необходимата механизация, а наш служител ще Ви обясни възможностите на всяка една от тях.

Към безопасността и качеството на работа - сме безкомпромисни.