МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com
проект-паркинг-бетонова-настилка-3 проект-паркинг-бетонова-настилка-3 проект-паркинг-бетонова-настилка-3

Информация

Паркинг и бетенова настилка

Пътя е изграден в населено място като е използван трошен камък 40/120, армировка тип скара и бето В30.