МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com
проект-склад-постройка-машини-6 проект-склад-постройка-машини-6 проект-склад-постройка-машини-6

Информация

Складова постройка за машини

  • 1. Изкопаване на основите;
  • 2. Полагане на подложка;
  • 3. Нареждане  на арматурата, анкерните групи и фиксиране;
  • 4. Заливане с бетон В25.
  • 5. Заливане на основите;
  • 6. Предстои поставяне на кофраж;