МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com

Септични ями

Има няколко вида септични ями, които фирмата може да Ви предложи. Водещи изисквания при проектиране и изграждането на септични ями е да се заложи на тяхната безопасност; да отговарят на всички екологични норми; позиционирането им е съобразено спрямо техническите изисквания и с лесна достъпност за правилното им обслужване. Оформят се по начин, който да не създава дискомфорт на живущите в имота и не само.

Етапите, през които се преминава са: подготовка на терена и неготово очертаване; извеждане на инертните материали; поставяне на бетонови пръстени и капак с ревизионен отвор.

Стандартно време за изпълнение - един ден.

Доверете се на нашият опит - с лекота ще превърнем ежедневието в спокойни дни!