МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com

Площадки

При това динамично ежедневие и бързо развиваща се инфраструктура, пешеходните зони и площадки са задължителен елемент за всеки квартал. Нашата фирма поставя различни паркоелементи с красиви форми пред блокови пространства, тротоари в близост до автобусни спирки, магазини, общински учреждения и други обществени места. Участвали сме в изграждането и реновирането на няколко квартала във Варна, като сме осигурили комфорт на преминаващите.