МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com

Строеж на еднофамилни жилищни сгради /къщи/

От Вас проекта, от нас изпълнението, за Вас остава комфорта!

Виж още ...

Изграждане на пътища

Изграждане на пътища в населени и извън населени места по европейски стандарти

Виж още ...

Бордюри и павета

полагане на бордюри, павета, градински елементи с дизайнерски форми;

Виж още ...

Площадки

изграждане на тротоари, площадки, паркинги;

Виж още ...

Вертикални планировки

Вертикални планировки

Виж още ...

Огради и врати

изграждане на огради с елементи, избрани от клиента, както и изработване и поставяне на портални врати с ръчно изтегляне или автоматичен механизъм

Виж още ...

Улици

извършване на частичен или цялостен ремонт на улици

Виж още ...

Земна маса

извозване и доставяне на земна маса

Виж още ...

Изкопни дейности

изкопаване на трасе за основи на къщи, жилищни сгради, гаражи, площадки и др.

Виж още ...

Доставка на строителни материали

товарно-разтоварни дейности, доставяне на чакъл, каменно брашно, пясък, арматура, цимент

Виж още ...