МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП ЕООД
www.msmgroup.bg
089 6 793315
mini.stroy.machine@gmail.com

1 стъпка

Да се свържете с нас и да ни разкажете повече за Вашата идея или проект.

  • В удобно за вас време и съобразно графика ни на работа, наш служител ще дойде на оглед на терен и заснемане;
  • Споделяне с нас на Вашата идея и обсъждане потенциала и възможностите на обекта;
  • Представяне на нашите възможности - техника, служители, работен график;
  • Представяне на нашето мнение и предложения;
  • Запознаване с ценовата ни оферта;

2 стъпка

Втора среща
Уточняване на последни детайли и представяне на индивидуална ценова оферта.

3 стъпка

Сключване на договор
с подробно разписан работен график, етапи на работа, необходима техника, цени и т.н.

4 стъпка

Заплащане на договорените суми по банков път;
За всяко плащане се издава фактура.

5 стъпка

Стартиране
В уговорения ден и час нашите служители и техника ще бъдат на място, за да стартира дейността по осъществяването на Вашата мечта и/или проект.

6 стъпка

Поетапно изпълнение на заложените дейности
при спазване на уговорените срокове. В процеса на работа, могат да възникната трудности или възможности за доразвитие на проекта, които ще бъдат своевременно обсъждани и решавани.

7 стъпка

Презентиране на проекта.
Това е! Проекта е приключен и е време да представим пред Вас нагледно свършената от нас работа.

8 стъпка

Окончателно предаване на проекта.

9 стъпка

Заплащане
на останалата част от възнаграждението за свършена работа.

10 стъпка

Референции.
Като наши клиенти, Вашето мнение е изключително важно за нас. Ако сте останали доволни от нашата работа, професионализъм и качество, ще се радваме да ни дадете референция, да споделите с Ваши познати и приятели, а също и да ни се доверите в реализирането на други Ваши проекти. Ако имате препоръки към нас, ще сме благодарни да ги споделите. Така ще ни помогнете да станем още по-добри!

Свържете се с нас и нека съвместната ни работа започне!